خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

شركت روانکاران احیاء سپاهان ، به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت ها در حوزه تولید و تجاری سازی انواع روانکارهای صنعتی ، موتوری و گریس می باشد که با فن آوری و کیفیت برتر اهمیت و جایگاه خود را در ایجاد خود اتکائی و ورود به بازارهای جهانی درک نموده است .

این شرکت با استعانت از خداوند متعال و با اتکاء به توانمندی نیروی انسانی کارآمد و متخصص ، مصمم است نظام مدیریت خود را با خواسته های

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

منطبق سازد .

مدیریت این شرکت با تکیه بر خرد جمعی، تاکید بر شفافیت و سلامت کاری، پایبندی به تعهدات سازمانی، رعایت ارزش ها و تکریم ذینفعان، تلاش و کار گروهی، موارد ذیل را سرلوحه کار خویش قرار داده است:

  • بهبود مداوم عملکرد فرآیندها و سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی و سلامت شغلی؛
  • افزایش میزان رضایتمندی مشتریان از طریق بهبود کیفیت محصولات تولیدی، تحویل بموقع و همچنین درک و برآوردسازی صحیح نیازها و خواسته های آنان
  • تعهد و تلاش در دریافت بازخور و رسیدگی به شکایات مشتریان
  • افزایش مشورت و مشارکت با کارکنان و ارتقاء دانش و توسعه مهارت های ایشان و افزايش وفاداري سازماني
  • تعهد به حذف خطرات و کاهش ریسک های ایمنی و خطرات شغلی
  • حفاظت از محیط زیست و  پیشگیری از  پیامد های  زیست محیطی نامطلوب
  • تعهد به برآورده سازی الزامات قانونی و سایر الزامات
  • حفظ سرمایه های اطلاعاتی شرکت در برابر نقض محرمانگی، دسترس پذیری و یکپارچگی اطلاعات در راستای تداوم کسب و کار

 

باور داریم با پایبندی به بهبود مداوم، رعایت الزامات قانونی و مقرراتی، ترویج فرهنگ انجام کارها به صورت اثربخش، کارا، بانشاط و برای رضای خدا، زمینه شکوفایی و موفقیت شرکت را فراهم خواهیم نمود.