برگزاری مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

اخبارو رویدادها

برگزاری مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
1401/03/16

برگزاری مناقصه سرویس ایاب و ذهاب

شرکت روانکاران احیاء سپاهان قصد دارد به منظور تامین سرویس حمل و نقل پرسنل خود مناقصه ای در این خصوص برگزار کند.

از این رو از شرکت های محترم حمل و نقلی درخواست می شود در صورت تمایل، به بخش مناقصات شرکت مراجعه و نسبت به مطالعه و دریافت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

 

شما هم می توانید در مورد این مقاله نظر بدهید