دومین مزایده فروش خودرو خدمت

اخبارو رویدادها

دومین مزایده فروش خودرو خدمت
1401/04/29

دومین مزایده فروش خودرو خدمت

شرکت روانکاران احیاء سپاهان قصد دارد به منظور فروش دو دستگاه خودرو این شرکت، مزایده ای در این خصوص برگزار کند.

از این رو از شرکت کنندگان محترم خواهشمند است در صورت تمایل، به بخش مزایده شرکت مراجعه و نسبت به مطالعه و دریافت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

شما هم می توانید در مورد این مقاله نظر بدهید